joi, 23 ianuarie 2014

Romania, a country with the authorities of shit

Pur şi simplu, trece peste puterea mea de înţelegere şi răbdare comportamentul autorităţilor din România. Mâine îmi iau buletinul. Abia aştept să plec.

Simply pass over my power of understanding and patience the behavior of authorities in Romania. Tomorrow I take bulletin. Can't wait to go...

Niciun comentariu: